تعیین سطح Listening IELTS

4,236 بازدید
 
تعیین سطح Listening IELTS

آزمون دقیق تعیین سطح Listening در IELTS

این آزمون نمره دقیق شما را در مهارت شنیداری (IELTS Listening)  بر اساس ملاک های آیلتس می سنجد.

شما می توانید بر اساس نمره ای که در این آزمون کسب می کنید سطح مهارت Listening خود را در آزمون آیلتس ارزیابی قرار دهید:

نمره ۱۲ از ۴۰ = معادل نمره ۴

نمره ۱۵ از ۴۰ = معادل نمره ۴٫۵

نمره ۱۸ از ۴۰ = معادل نمره ۵

نمره ۲۱ از ۴۰ = معادل نمره ۵٫۵

نمره ۲۶ از ۴۰ = معادل نمره ۶

نمره ۲۹ از ۴۰ = معادل نمره ۶٫۵

نمره ۳۱ از ۴۰ = معادل نمره ۷

نمره ۳۴ از ۴۰ = معادل نمره ۷٫۵

نمره ۳۶ از ۴۰ = معادل نمره ۸

نمره ۳۸ از ۴۰ = معادل نمره ۸٫۵

این آزمون آزمایشی آیلتس دارای ۴۰ سوال می باشد. هر ۱۰ سوال یک قسمت را تشکیل می دهد. در نتیجه بخش شنیداری آیلتس دارای ۴  قسمت ده سوالی می باشد.

نکته بسیار ضروری در مورد لیستنینگ آیلتس این است که به شما فرصت داده می شود که سوال ها را قبل از پخش شدن فایل صوتی بخوانید. در نتیجه سعی کنید حتماً سوال ها را خوانده و پاسخ احتمالی را حدس بزنید.

تا لود شدن فایل امتحان صبور باشید…

تهیه شده توسط : استاد هوشنگ نژاد

ده نمونه آزمون IELTS Listening

نمونه سوال ریدینگ آیلتس IELTS Reading

درباره نویسنده