ساختار آزمون آیلتس

7,779 بازدید
 
ساختار آزمون آیلتس

انواع آزمون آیلتس:

آکادمیک ( برای مقاصدآموزشی و ادامه ی تحصیل) و جنرال (برای مقاصد عمومی و مهاجرت)

فرمت آزمون:

بخش شنیداری (Listening Section)

۴ قسمت – ۴۰ سوال – ۳۰ دقیقه

بخش خواندن و درک مفاهیم  (Reading Section)

۳ قسمت – ۴۰ سوال – ۶۰ دقیقه

بخش نوشتاری  (Writing Section)

۲ قسمت – ۶۰ دقیقه

بخش گفتاری (Speaking Section)

۳ قسمت – ۱۱ تا ۱۴ دقیقه

توضیح ١ : جمع کل زمان آزمون ٢ ساعت و ۴۵ دقیقه

توضیح ٢: در ایران آزمون speaking یا یک هفته زودتر و یا یک هفته دیرتر از بقیه قسمتها برگزار میگردد.

 

درباره نویسنده