تعیین سطح Reading – Academic IELTS

399 بازدید
 
تعیین سطح  Reading – Academic IELTS

آیلتس دارای دو مدل آزمون می باشد. جنرال و آکادمیک . همینطور که از اسم این دو آزمون پیداست ، آزمون جنرال برای موارد عمومی و مهاجرتی استفاده شده و آزمون آکادمیک برای مواد آکادمیک و دانشگاهی (ادامه تحصیل) کاربرد دارد.

در اینجا آزمون ارائه شده از نوع آکادمیک می باشد.

آزمون دقیق تعیین سطح Reading در IELTS

این آزمون نمره دقیق شما را در مهارت خواندن (IELTS Reading)  بر اساس ملاک های آیلتس می سنجد.

شما می توانید بر اساس نمره ای که در این آزمون کسب می کنید سطح مهارت Reading خود را در آزمون آیلتس ارزیابی قرار دهید:

نمره ۱۲ از ۴۰ = معادل نمره ۴٫۵

نمره ۱۵ از ۴۰ = معادل نمره ۵

نمره ۲۰ از ۴۰ = معادل نمره ۵٫۵

نمره ۲۳ از ۴۰ = معادل نمره ۶

نمره ۲۵ از ۴۰ = معادل نمره ۶٫۵

نمره ۲۸ از ۴۰ = معادل نمره ۷

نمره ۳۱ از ۴۰ = معادل نمره ۷٫۵

نمره ۳۳ از ۴۰ = معادل نمره ۸

نمره ۳۵ از ۴۰ = معادل نمره ۸٫۵

این آزمون آزمایشی آیلتس دارای ۴۰ سوال می باشد. هر ۱۳ سوال یک قسمت را تشکیل می دهد. در نتیجه بخش خواندن آیلتس دارای ۳ قسمت (Reading) 13-14 سوالی می باشد.

تا لود شدن فایل امتحان صبور باشید…

 

تهیه شده توسط : استاد زاهدی

ده نمونه آزمون IELTS Listening

نمونه سوال ریدینگ آیلتس IELTS Reading

درباره نویسنده