دانلود آیلتس

101,910 بازدید
 

در این بخش می توانید کتاب ها و فایل های مورد نیاز خود را درباره آیلتس دانلود کنید. در صورت نیاز به سایر کتاب ها لطفاً در قسمت پایین صفحه پیغام بگذارید تا در کوتاه ترین زمان لینک آن به این صفحه اضافه شود.

On this post you can download variety of sources related to IELTS

 

IELTS:

Barron’s IELTS

Barron’s IELTS (Reading)

Barron’s Reading

 

Barron’s IELTS (Speaking)

Barron’s Speaking

Barron’s IELTS (Listening) + Audio Files

Barron’s Listening

Barron’s Listening Audio

 

IELTS Speaking

IELTS Speaking

IELTS Speaking Video Sample

Speaking video

IELTS Speaking Real Test

Speaking Real Test

IELTS Punctuation Quiz

Punctuation

 

IELTS Writing:

IELTS Writing – 1000 Quick Writing Ideas

Writing 1000 Quick Writing Ideas

IELTS Writing – Essay sample – Band 7and 8

IELTS Writing Essay sample Band 7 and 8

IELTS Writing – Letter sample – Band 7and 8

IELTS Writing Letter sample Band 7 and 8

IELTS Writing – Report sample – Band 7

IELTS Writing Report sample Band 7

IELTS Writing – Sample Essays

IELTS Writing Sample Essays

IELTS Writing – Writing Questions

IELTS Writing Questions

۱۵۰ Essays from Past Papers with Answers

IELTS 150 Essays from Past Papers with Answers

Five General Training IELTS Exams + Answers

http://www.ieltsiran.ir/wp-content/uploads/2011/04/general-training.zip

Recordings

Recordings

IELTS Specimen Materials

Specimen Materials

IELTS to Success

IELTS 2 Success

Check Your Vocabulary For IELTS + Answer Key

http://www.ieltsiran.ir/wp-content/uploads/2011/04/Check-Your-Vocabulary-For-Ielts.zip

IELTS Practice Test Plus + Audio Files

IELTS Plus I

Practice Tests for IELTS (Cambridge University Press)

 

Practice Tests for IELTS 4

IELTS 4 PDF

Practice Tests for IELTS 4 (Audio)

IELTS 4 Audio Files

Practice Tests for IELTS 5

IELTS 5 PDF

Practice Tests for IELTS 5 (Audio)

IELTS 5 Audio Files

Practice Tests for IELTS 8

Cambridge IELTS 8

Practice Tests for IELTS 8 (Audio)

IELTS 8 Audio Files

 

 

۲۰۲ Useful Exercises for IELTS

۲۰۲ Useful Exercises for IELTS

Useful Exercises for IELTS Audio

 

Cambridge – Vocabulary for IELTS

Vocabulary for IELTS

OXFORD UNIVERSITY IELTS PRACTICE TESTS with Explanatory Key + Audio

IELTS PRACTICE TESTS

Other IELTS Material

IELTS Reading Answer Sheet

Writing Answer Sheet

IELTS Task 1 Writing Band Descriptors

IELTS Handbook

 

درباره نویسنده